Met ouders

Weer op school

Het kabinet volgt het advies van het Outbreak Management Team (OMT) en heeft voor het primair onderwijs (basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs voor kinderen in de basisschoolleeftijd) het volgende besloten: 

Voor het voortgezet onderwijs geldt het volgende:

Het kabinet adviseert scholen maatwerk te leveren in overleg met de MR. 

Meer informatie

Zodra we meer weten volgt ook op deze pagina verdere informatie.

Terug