Met ouders

Weer op school

Het kabinet volgt het advies van het Outbreak Management Team (OMT) en heeft voor het primair onderwijs (basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs voor kinderen in de basisschoolleeftijd) het volgende besloten: 

Voor het voortgezet onderwijs geldt het volgende:

Het kabinet adviseert scholen maatwerk te leveren in overleg met de MR. Ouders & Onderwijs heeft een MR-netwerk waar MR-leden zich bij aan kunnen sluiten. Zo blijven ze op de hoogte van nieuws en specifieke MR informatie.

Meer informatie

Terug