Met ouders

Tip 1: Dagindeling afspreken en taken controleren

Een goede concentratie valt of staat bij een heldere dagindeling. Als je niet weet wat je wanneer gaat doen, kun je je niet concentreren op je (school)taken.

Agenda-tips

Taken controleren

Let op: sommige leerlingen reageren domweg niet op (online)vragen van school. Bijvoorbeeld als de school wil controleren of het huiswerk wel gemaakt is. Aan jou dus de taak om dat goed in de gaten te houden. Vraag regelmatig of er berichten of verzoeken van school zijn gekomen, en hoe je kind daarop gereageerd heeft.

Terug