Met ouders

Tip 3: Voorkom strijd en maak vooraf afspraken

Als ouder beland je al snel in een machtsverhouding met je kind. Maar het ‘top-down’ opleggen van regels en schema’s werkt niet.

Terug