Met ouders

Toegang tot lesmateriaal

Je kind kan vanuit huis bij zijn lesmateriaal. De school draagt daar zorg voor.

In het basisonderwijs

Vrijwel alle basisscholen maken gebruik van Basispoort, waarin de lesmaterialen van de meeste uitgeverijen digitaal beschikbaar worden gesteld.

Vanwege het coronavirus hebben de in Basispoort samenwerkende uitgeverijen en netwerkleveranciers alles in het werk gesteld om thuisleren te faciliteren. Normaal gesproken is niet alle software voor leerlingen thuis toegankelijk. En bepalen scholen zelf of leerlingen thuis (verder) mogen werken in software.

Andere omgevingen voor digitaal lesmateriaal

Maakt de school gebruik van een aan Basispoort gekoppelde netwerkomgeving? Dan is die omgeving meestal het startpunt voor het kind thuis. Ook de meeste netwerkomgevingen faciliteren nu thuis inloggen voor leerlingen. Dat geldt in ieder geval voor: MOO (Heutink ICT), ZuluConnect (de Rolf groep), X Cool (Cloudwise), Mijn Onderwijs Portaal, Ratho Portaal, Prowise Go, Miloo (Skool), OnlineKlas (Stenvert).

Let op: neem eerst contact op met school als het niet lukt om in te loggen.

In het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt lesmateriaal vooral beschikbaar gesteld via Magister, Somtoday en Itslearning. Als het goed is moet jouw kind daar al regelmatig op inloggen. Zijn er problemen met inloggen op deze omgevingen? Neem dan contact op met de school.

Terug