Met ouders

Tips voor ict-gebruik

Zodra de school alles rond veiligheid en privacy goed heeft doordacht en geregeld, kunnen de leerlingen vanuit huis aan de slag met (digitaal) onderwijs.

Vragen over het gebruik van ict

Vraag eerst aan je kind of het aan klasgenoten om hulp kan vragen. Vaak weet een medeleerling wel het antwoord. Of vraag het andere ouders van leerlingen in de klas van je kind.

Mocht je er toch niet uitkomen en denk je dat je de school iets moet doen?

Gebruik van devices

Heb je zelf geen device, zoals een laptop, waarop je kind kan leren? Dan kun je mogelijk een device van school krijgen. Neem hiervoor contact op met de school.

Privacy en veiligheid

De school is verantwoordelijk voor de applicaties en systemen die zij de leerling aanbieden. En ook voor de veiligheid van het apparaat, als dat van school is.

Als het apparaat niet van de school is, maar van jou als ouder of verzorger, dan ben jij verantwoordelijk voor een up-to-date en veilig apparaat.

Digitaal communiceren

Gebruik voor de communicatie met school zoveel mogelijk de online communicatiemiddelen die de school al in gebruik heeft, zoals Social schools, Digiduif of Parro.

Het internet biedt tal van mogelijkheden om met elkaar in contact te staan via video conferencing, ook tussen de school en ouders. Gebruik hiervoor zoveel mogelijk de toepassingen die de school al gebruikt voor communicatie. Toepassingen die veel scholen gebruiken zijn:

Examens

Momenteel wordt er hard gewerkt om leerlingen, die straks examen doen, zo goed mogelijk te ondersteunen. Op de website van het CvTE en het ministerie wordt iedereen op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen.

Voor ouders die op zoek zijn naar bruikbare tips, tools en websites om oefenmateriaal te delen met examenleerlingen, is dit overzicht wellicht behulpzaam. Deze vakomgeving wordt continu aangevuld, dus blijf de updates goed in de gaten houden.

Terug