Met ouders

Tip 6: Bewaak de belasting van je kinderen

Sommige scholen stellen hoge eisen aan je kinderen. Op zich is dat begrijpelijk, omdat ze het beste voor hun leerlingen willen. Maar soms gaan die eisen te ver. Bijvoorbeeld wanneer de school het bestaande schoolrooster een-op-een wil overzetten naar de thuissituatie. Of wanneer school de thuisagenda wil bepalen. Dat is niet realistisch. Veel kinderen komen gewoon niet verder dan 2 uur schoolwerk op een dag, als ze dat thuis moeten doen.

Daarnaast zijn er kinderen die zichzélf over de kop werken, om te voldoen aan de eisen van school. Ook dat is niet gezond:

Terug