Met ouders

Tip 3: Je kunt alles vragen (maar…)

Wees niet bang om vragen te stellen aan school als je iets niet begrijpt, of als je een probleem ervaart. Bijvoorbeeld als er materialen of digitale leermiddelen ontbreken. School moet ervoor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Iedereen is gebaat bij open communicatie, en de school moet het weten als er nog dingen onduidelijk zijn of missen.

Maar:

Terug