Met ouders

Tip 1: Uitgangspunt: doe het samen

Het belangrijkste advies is: kom samen met school tot oplossingen. Dat gold natuurlijk altijd al, maar juist in crisissituaties is samenwerken extra belangrijk.

Dus:

Terug